AANNAMEBELEID VRIJWILLIGERS

De deelnemers van Zorgboerderij Erve Wessels vormen een kwetsbare groep, waardoor een veilige en prettige omgeving essentieel is. Het aannamebeleid vrijwilligers is ontworpen om ervoor te zorgen dat deelnemers op een veilige manier kunnen werken en omgaan met vrijwilligers.

Aannameproces

Het aannameproces omvat verschillende stappen:
1. Opstellen van een functieprofiel: Zorgboerderij Erve Wessels stelt een functieprofiel op om precies te definiëren naar welk type persoon we op zoek zijn en welke vaardigheden/ervaring vereist zijn.

2. Kennismakingsgesprek: Er wordt een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger gevoerd. Indien nodig kunnen we vragen om referenties.

3. Overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): Elke vrijwilliger dient een recente VOG te overleggen met screeningsprofiel 2.3 (nr. 45) “gezondheidszorg en welzijn van mens en dier”. De kosten hiervan worden vergoed door de zorgboerderij.

4. Bespreken van de gedragscode: De gedragscode van Zorgboerderij Erve Wessels wordt samen met de vrijwilliger besproken. Bij besluit tot samenwerking dient de vrijwilliger akkoord te geven middels een handtekening. 

5. Ondertekening van de Vrijwilligersovereenkomst: Met elke vrijwilliger wordt een overeenkomst opgesteld waarin onder andere de werkzaamheden, beschikbaarheid, onkostenvergoeding, aansprakelijkheid en de duur van de overeenkomst worden vastgelegd.

6. Proeftijd van 8 weken: Wij hanteren een proeftijd van 8 weken met reflectie en evaluatie.


Naast het aannameproces hebben we
1. Regelmatige contact- en evaluatiemomenten: Als kleinschalig bedrijf hebben wij veel contactmomenten met onze vrijwilligers tijdens bijvoorbeeld de pauzes. Daarnaast plannen wij jaarlijks een evaluatiegesprek in.

2. Exitgesprek: Wanneer onze samenwerking stopt, voeren we een exitgesprek zodat beide partijen duidelijkheid hebben.